968 66 611 post@vikaflytt.no

Flytting av tunge gjenstander

Pianoflytting

Alle som har forsøkt å flytte et piano på egenhånd vet at dette er tunge og vanskelige instrumenter å håndtere. Vika Flyttebyrå og Montering utfører smidig og profesjonell flytting av ditt piano. I tillegg utfører vi flytting av andre tunge gjenstander som safe, arkivskap m.m.

Vika Flyttebyrå og Montering

Pianoflytting

Teknikk, riktig utstyr og masse erfaring er nødvendig for en vellykket pianoflytting – og det har vi.

Når du flytter piano, flygel eller andre instrumenter er det nødvendig at du har både erfaring og riktig utstyr som traller og bæreseler. Det finnes ikke noe verre enn å stå midt i en trappeoppgang for så å finne ut at det ikke vær noen god ide å begi seg ut på pianoflyttingen selv. Det er mye man kan klare å flytte på egenhånd men flytting av piano er noe en bør overlate til profesjonelle flyttefolk.

Vika Flyttebyrå og Montering har lang erfaring og bruker profesjonelle pianoflyttere. Vi kombinerer styrke med riktig utstyr og sørger for en smidig og skånsom flytting av pianoet. Vel fremme i flyttebilen beskytter vi alltid instrumentet med flyttetepper og stropper den for en trygg og sikker transport til adressen du ønsker å flytte denne til.

Ønsker du å kvitte deg med piano? Vi henter ditt piano og leverer dette til godkjent miljøstasjon. I førsteomgang bør du prøve å selge eller gi bort dette på Finn.no.

Safetransport: Flytting av safe og pengeskap for private og bedrifter i Oslo. Vi tilbyr også mellomlagring av safe.

Flytting av arkivskap: Trygg og sikker transport av arkivskap, brannsikre arkiv og tyngre kopimaskiner.

Å flytte et piano kan være både slitsomt og tidkrevende – og ikke helt ufarlig – dersom man ikke har den rette erfaringen og teknikken som skal til. Vi har lang og god erfaring med pianoflytting og tungtransport. Overlat pianoflyttingen til oss.

Pianoflytting

Pianoflytting Oslo

Vi har en lang og solid erfaring i å frakte tunge gjenstander og har de seneste årene spesialistert oss på pianoflytting i Oslo. Dessverre er det slik at de fleste tror at tunge løft kun handler om styrke. Riktig løfteteknikk og velegnet flytteutstyr er like viktige ingredienser i en profesjonell og sikker pianoflytting.

Andre tjenester innen flytting av tung gods:

  • Flytting av safe
  • Flytting av kasseskap
  • Flytting av arkivskap
  • Flytting av respepsjonsmoduler
  • Flytting av flygler
  • Flytting av kopimaskiner
  • Flytting av industrimaskiner