968 66 611 post@vikaflytt.no

Vika Flyttebyrå og Montering

Flytting av IT-utstyr

Vika Flytteybrå og Montering har spesialisert seg på og har stor erfaring fra bedriftflyttinger. Som totalleverandør for bedrifter kan vi tilpasse våre tjenester til virksomhetens individuelle behov.

Flyttebyrå Bedrift

Flytting av IT utstyr

Når bedriften skal bytte lokaler eller kontor er det også en del IT-utstyr som må demonteres og flyttes til deres nye lokaler. Vi kan hjelpe våre kunder med å flytte IT-utstyret effektivt og trygt. Vi har også flyttekonsulenter som kan bistå ved kabling og installering av datautstyr.

Hvilke lover og regler gjelder? Hvordan hindre at sensitive data kommer på avveie?
Sensitive data på avveie er et økende problem, og gjeldende lovgivning skjerpes stadig. Vi er din rådgiver for korrekt håndtering av informasjonssikkerheten når brukt IT-utstyr skal avhendes. Miljøansvar gir virksomheter konkurransefortrinn i et marked som preges av den sirkulære økonomien.

Vi tilbyr bekymringsfri, rask og sikker retur av IT-utstyr ved hjelp av autorisert personell. Vi kan bistå med nedpakking av gammelt utstyr. Vi kan også gjennomføre sikker sletting før transport. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Vika Flyttebyrå og Montering AS flytter for bedrifter i og rundt Oslo Kommune.

Flytting av IT utstyr